piątek, 12 lipca 2013

Gdzie szukać darmowych zdjęć?

źródło

Większość ludzi, których wciągnęło blogowanie, staje niejednokrotnie przed pytanie skąd wziąć zdjęcia do jakiegoś postu. Wiadomo że posty bez zdjęć są "gorsze" wizualnie - chociaż lepsze niż te z bardzo słabymi zdjęciami ;).
Dlatego też dzisiaj mała ściągawka gdzie takich darmowych fot można szukać - by nikt nie osądził nas o kradzież. Ważne jest by przy każdej fotce podawać źródło niezależnie skąd jest pobrana. 


Pliki z których można korzystać - udostępniane są zazwyczaj wedle licencji Creative Commons:

Licencje

Uznanie autorstwa
CC BY
Ta licencja zezwala innym na rozprzestrzenianie, remiksowanie, zmienianie utworu, nawet do celów komercyjnych, pod warunkiem, że zaznaczą, że jesteś autorem oryginału
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
CC BY-SA
This license lets others remix, tweak, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. This is the license used by Wikipedia, and is recommended for materials that would benefit from incorporating content from Wikipedia and similarly licensed projects.
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
CC BY-ND
This license allows for redistribution, commercial and non-commercial, as long as it is passed along unchanged and in whole, with credit to you.
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne
CC BY-NC
Ta licencja pozwala innym remiksować, dostosowywać i opierać się na Twoim dziele w celach niekomercyjnych. Chociaż ich dzieła muszą wskazywać na Ciebie jako twórcę i mieć niekomercyjny charakter, to dalsze utwory zależne nie muszą być licencjonowane na tych samych warunkach.
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach
CC BY-NC-SA
Licencja ta pozwala innym remiksować, zmieniać i tworzyć w oparciu o twoją twórczość do celów niekomercyjnych - pod warunkiem, że uznają twoje autorstwo dzie
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych
CC BY-NC-ND
This license is the most restrictive of our six main licenses, only allowing others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commercially.

Zawsze przed doborem zdjęcia upewnij się co do jego licencji - komercyjnej lub nie.

Linki do stron z którym można pobrać bezpłatnie zdjęcia:
Stron oczywiście jest więcej - te są tylko przykładowe - jednak właśnie z nich korzysta najwięcej osób.

Zarabiaj na sprzedaży książek!